Peach Group AS

 Velkommen til et kompetansesenter som tilbyr komplette bedriftstjenester for forretningsutvikling. Peach Group består av ulike virksomheter i sterk vekst, selv i et fortiden utfordrende marked. Vi drifter eget GDPR-vennlig bemannings- og rekrutteringsselskap, standardiserer og kvalitetsikrer salgsselskap, samt opererer et eget academy for sertifisert kompetanseheving. Vår kjernekompetanse er å mekle mellom partnere i næringslivet, og å gi rom for idé og utvikling gjennom å operere som et rådgivende organ. Vi administrer derfor også et innovasjonssenter for våre partnere og kunder som har ambisjoner for videreutvikling og vekst, hvor vi samtidig sikrer ivaretakelse av konkurransefortrinn.  

Vi tilbyr følgende tjenester, enten ønsket som en helthetlig løsning elelr delvis implementert: 

  • Peach People 
  • Peach Sales 
  • Peach Acedemy 
  • Peach Partner
  • Peach Innovation


    Vi kaller oss Peach Family – hvor vi er opptatt av å skape en trygg arena for vekst og ivertakelse, og denne holdningen vil vi også overføre til våre kunder, ressuser og partnere.
    Klikk deg inn på det som relevant for deg, så utdyper vi våre tjenester og leveranser.

                    

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.