Peach Group AS

Velkommen til et kompetansesenter som tilbyr komplette bedriftstjenester for forretningsutvikling. Peach Group består av ulike virksomheter i sterk vekst, selv i et fortiden utfordrende marked. Vi drifter eget GDPR-vennlig bemannings- og rekrutteringsselskap, standardiserer og kvalitetssikrer salgsselskap, samt opererer et eget academy for sertifisert kompetanseheving. Vår kjernekompetanse er å mekle mellom partnere i næringslivet, og å gi rom for idé og utvikling gjennom å operere som et rådgivende organ. Vi administrer derfor også et innovasjonssenter for våre partnere og kunder som har ambisjoner for videreutvikling og vekst, hvor vi samtidig sikrer ivaretakelse av konkurransefortrinn.  

Vi tilbyr følgende tjenester, enten ønsket som en helthetlig løsning eller delvis implementert: 

  • Peach People 
  • Peach Sales 
  • Peach Acedemy 
  • Peach Partner
  • Peach Innovation


    Vi kaller oss Peach Family – hvor vi er opptatt av å skape en trygg arena for vekst og utvikling, og denne holdningen vil vi også overføre til våre kunder, ressurser og partnere.
    Klikk deg inn på det som relevant for deg, så utdyper vi våre tjenester og leveranser.