Peach Academy

Kompetansefamilien


Jobber du i en bedrift som har behov for et kompetanseløft, eller ønsker å øke bedriftens faglige omdømme? Vi tilbyr en skreddersydd teoretisk læringsplattform, som kan øke kompetansenivået til din virksomhet. Vi tar utgangspunkt i anerkjente sertifiseringsmodeller, og skreddersyr innholdet etter hvilken bransje dere opererer i. 


• En fullverdig teoretisk læringsplattform 

• Utgangspunkt i nåværende kompetansenivå, med mål å oppnå ønsket nivå 

• Pre- sertifisering for å stadfeste kunnskapsnivå og videre utvikling 

• Kurs og workshop rettet direkte mot behov og etterspørsel