Peach Innovation

Peach Innovation ønsker vi å bidra til et innovasjonsmiljø som inspirerer omverdenen til å gjøre en forskjell. Gjennom nytenking og kreativitet ønsker vi blant annet å dra nytte av de teknologiske mulighetene som eksisterer, samt å utvikle nye visjoner. Har du en indre gründer i deg? Vi ønsker gjerne å fungere som en sparringspartner, om du har en god idé du har lyst til å utvikle mer eller har behov for bistand for å komme i gang. 

 

• Nytenking rundt bruk av teknologi, prosesser, produkter eller tjenester 

• Nyskapning som har nytteverdi og som omsettes i handling 

• Innsiktsdrevet partnerskap med gründere på alle nivå 

• Innovasjon drevet av FNs 17 bærekraftmål, hvor målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og     sivilsamfunn, https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal